Hoc tieng anh quan 9,hoc tieng anh giao tiep quan 9,hoc tieng anh o dau hieu qua,trung tam day tieng anh quan 9,phuong phap hoc tieng anh,hoc tieng anh nhanh, học tiếng anh quận 9,học tiếng anh giao tiếp quận 9,học tiếng anh ở đâu hiệu quả,tiếng anh giao
Hoc tieng anh quan 9,hoc tieng anh giao tiep quan 9,hoc tieng anh o dau hieu qua,trung tam day tieng anh quan 9,phuong phap hoc tieng anh,hoc tieng anh nhanh, học tiếng anh quận 9,học tiếng anh giao tiếp quận 9,học tiếng anh ở đâu hiệu quả,tiếng anh giao
PHÂN BIỆT: SAY - TELL - SPEAK - TALK

SAY
- Say không có tân ngữ chỉ người theo sau. Thay vào đó, có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody. Và thường được dùng trong câu nói trực tiếp.
Ex: “Sit down”, she said.
- Không sử dụng say about để nói, nhưng có thể nói say something about.
Ex:
+ I want to say something/a few words/a little about my family. (Tôi muốn nói vài điều về gia đình của tôi)
+ Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh). 
+ They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng). 

TELL
- Các kết cấu câu thường sử dụng: tell somebody something (nói với ai điều gì đó), tell somebody to do something (bảo ai làm gì), tell somebody about something (cho ai biết về điều gì). 
Ex:
+The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị). 
+Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen). 
+We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).

- Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.
Ex: Have you told him the news yet?

- Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.
Ex: Ann told me (that) she was tired.

- Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...
Ex: Can you tell me when the movie starts?

- Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.
Ex: The doctor told me to stay in bed.
hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed.
hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed.
Không dùng: The doctor said me to stay in bed.

SPEAK
- Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. 
Ex:
+ He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh). 
+ I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản). 

- Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to somebody hay speak with somebody. 
Ex:
+ She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta). 

TALK
- Thường gặp trong các kết cấu: talk to somebody (nói chuyện với ai), talk about something (nói về điều gì), talk with somebody (chuyện trò với ai).
Ex:
+ What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
+ He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

Tin tức liên quan
1900 636 771
planet01@planet.edu.vn
HỆ THỐNG TRƯỜNG PLANET
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Địa chỉ: Building 168, số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08 6811 4664
CƠ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 431-431B Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6280 5137 – 6280 5084 - 6280 9384
PLANET PREMIUM
Địa chỉ: 270A, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6686 1100 - 6686 2200 - 6686 3300
PLANET KIDS
Địa chỉ: 27-27A Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6280 9365 – 6280 9786 - 3730 9098
Copyright © 2014 Planet - All rights reserved.