Hoc tieng anh quan 9,hoc tieng anh giao tiep quan 9,hoc tieng anh o dau hieu qua,trung tam day tieng anh quan 9,phuong phap hoc tieng anh,hoc tieng anh nhanh, học tiếng anh quận 9,học tiếng anh giao tiếp quận 9,học tiếng anh ở đâu hiệu quả,tiếng anh giao
Hoc tieng anh quan 9,hoc tieng anh giao tiep quan 9,hoc tieng anh o dau hieu qua,trung tam day tieng anh quan 9,phuong phap hoc tieng anh,hoc tieng anh nhanh, học tiếng anh quận 9,học tiếng anh giao tiếp quận 9,học tiếng anh ở đâu hiệu quả,tiếng anh giao
Phân biệt và dùng đúng SAY, TELL, TALK & SPEAK

Đều có nghĩa là "NÓI, KỂ" nhưng tùy ngữ cảnh khác nhau lại có cách sử dụng SAY, TELL, TALK & SPEAK khác nhau. Chính vì vậy mà việc lẫn lộn khi sử dụng 4 động từ kể trên là điều dễ thấy của người học tiếng Anh, thậm chí là người bản ngữ đôi khi cũng mắc phải khi áp dụng sai, hiểu sai ngữ cảnh. Hãy cùng Trường Anh ngữ Planet nắm bí quyết để sử dụng đúng 4 động từ này nhé.

 

1. SAY

Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody. Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)
Ex: “Come in”, she said.

– Chúng ta không thể nói say about, nhưng có thể nói say something about.
Ex:
I want to say something/a few words/a little about my job. (Tôi muốn nói vài điều về công việc của tôi)
Please say it again in Vietnamese. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Việt).
They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng). 

 

2. TELL
– Có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu cơ bản : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).
Ex:
+ The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
+ Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
+ We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).

Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.
Ex: Have you told him the news yet?

Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.
Ex: Ann told me (that) she was tired.

Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,…
Ex: Can you tell me when the movie starts?

Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.
Ex: The doctor told me to stay in bed.
hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed.
hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed.
Không được dùng: The doctor said me to stay in bed.

 

3. SPEAK
– Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng “truth” (sự thật).
Ex:
+ He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc họp).
+ I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).

– Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.
Ex: She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta). 

 

4. TALK
Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).
Ex:
+ What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
+ He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

 

NHƯ VẬY:
- SAY: là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.
- TELL: là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”
- TALK: Và cuối cùng, “Talk” thì sao? “Talk” cũng mang nghĩa là “nói chuyện với ai”, “trao đổi với ai về chuyện gì” nhưng khác “Speak” ở chỗ nó nhấn mạnh đến động tác “nói” hơn.
- SPEAK: Đối với động từ này, khi chúng ta dùng nó là khi chúng ta nhấn mạnh đến việc “phát ra tiếng, phát ra lời” mang nghĩa “nói chuyện với ai (speak to somebody), phát biểu, nói ra lời”. “Speak” thông thường theo sau nó không có tân ngữ. nếu có thì đó là danh từ chỉ thứ tiếng (ngôn ngữ) nào đó.

 

 

Tin tức liên quan
1900 636 771
planet01@planet.edu.vn
HỆ THỐNG TRƯỜNG PLANET
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Địa chỉ: Building 168, số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08 6811 4664
CƠ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: 431-431B Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6280 5137 – 6280 5084 - 6280 9384
PLANET PREMIUM
Địa chỉ: 270A, Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6686 1100 - 6686 2200 - 6686 3300
PLANET KIDS
Địa chỉ: 27-27A Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6280 9365 – 6280 9786 - 3730 9098
Copyright © 2014 Planet - All rights reserved.