Virginia Evans, Jenny Dooley

ĐIỂM NỔI BẬT

 • – Nguồn thông tin ngôn ngữ dồi dào.
 • – Đa dạng các chủ đề.
 • – Các đoạn video sinh động.
 • – Ngôn ngữ thực hành.
 • – Mục đích bài học rõ ràng.
 • – Giúp phát triển khả năng tự học của học viên.
 • – Tự đánh giá.
 • – Các kỹ năng nghiên cứu, làm việc đội, nhóm.
 • – Ngân hàng luyện kỹ năng viết.
 • – Cấu trúc giống các dạng bài thi KET, PET, FCE.
 • – Dùng công nghệ cao.
 • – Các dạng trò chơi thú vị giúp ôn luyện bài tập.
 • – Các câu chuyện hấp dẫn với các hoạt động được thiết kế đặc biệt và kèm vào những bài học giá trị.
 • – Demo các chương trình tương tác.

 

GIÁO TRÌNH BAO GỒM

STUDENT’S PACK TEACHER’S PACK
 • – Student’s Book
 • – Workbook
 • – CDs
 • – iebook

 

 

 • – Student’s Book
 • – Workbook
 • – CDs
 • – Teacher’s Edition
 • – Teacher’s Resource Pack CD Rom
 • – IWB Software

 

Bìa sách Student Book và Workbook – bộ sách iDiscover

  

  

  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *