Access US

Jenny Dooley – Virginia Evans

A1 – B1

Access là bộ sách tiếng Anh bao gồm bốn cấp được thiết kế dành riêng cho học sinh từ cấp độ sơ cấp đến trung cấp. Mỗi cấp độ gồm 10 modules và được thiết kế cho khoảng 80 tiếng học.

Bộ sách theo chuẩn chung của Hội đồng Châu Âu từ cấp độ A1 – B1+

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Đa dạng các kiểu bài đọc
 • Bài hội thoại giao tiếp hằng ngày
 • Bài tập luyện kỹ năng viết
 • Góc ngữ âm
 • Các bài luyện kỹ năng nghe và nói
 • Góc văn hóa và các bài tích hợp, lồng ghép nội dung các môn học khác
 • Tổng kết và tự đánh giá kiến thức qua mỗi chủ điểm
 • Đa dạng các bài hát theo phong cách trẻ trung và trò chơi thực hành ngôn ngữ
 • Các hoạt động nghiên cứu phát triển tư duy phản biện
 • Phần mềm tương tác, hỗ trợ tối đa việc dạy và học
 • Tích hợp chung sách bài học và bài tập

TÀI LIỆU BAO GỒM

 • Sách học sinh
 • Sách bài tập
 • CD cho học sinh
 • CD cho lớp học
 • Sách giáo viên
 • Bộ tài liệu giáo viên & bài kiểm tra (Bài tập bổ sung, các hoạt động nhóm, Trò chơi và bài kiểm tra)
 • Phần mềm tương tác

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *